دسته محصولات

توری فلزی
گریتینگ

توری فلزی

توری فلزی یکی از تجهیزاتی است که برای افزایش ایمنی ساختمان ها از تجهیزات و امکانات مختلفی استفاده می شود؛ با روی هم قرار دادن و بافتن مجموعه ای از سیم ها به یکدیگر یک شبکه فولادی تشکیل می شود که به آن توری فلزی می گویند. توری فلزی بسته به ضخامت سیم مفتول و سایز چشمه ها انواع گوناگونی دارد. به طور کلی دو نوع توری فلزی آجدار و ساده به بازار عرضه می شوند که کاربران بسته به نیاز خود می توانند هر کدام از انواع آن را تهیه کنند. توری فلزی دسته بندی های دیگری نیز دارد و هر یک از انواع آن گستره وسیعی از کاربردها را شامل می شوند.

مشاهده لیست قیمت

لیست قیمت محصولات توری فلزی (قیمت فروش)

لطفا برای اطلاع از قیمت لحظه ای تماس بگیرید.

سایز چشمه ضخامت وزن میانگین هر متر مربع ارتفاع طول هر کلاف مبنای قیمت میزان گالوانیزه قیمت (ریال)
۳ سانتی متر ۲.۲ میلی متر 2.2 کیلو گرم 1 تا 4 متر 10-15-20 متر کیلوگرم 15 الی 20 میکرون تماس بگیرید
۳ سانتی متر ۲.۴ میلی متر 2.5 کیلو گرم 1 تا 4 متر 10-15-20 متر کیلوگرم 15 الی 20 میکرون تماس بگیرید
۳ سانتی متر ۲.۲ میلی متر 2.7 کیلو گرم 1 تا 4 متر 10-15-20 متر کیلوگرم 15 الی 20 میکرون تماس بگیرید
۳ سانتی متر ۲.۴ میلی متر 3.5 کیلو گرم 1 تا 4 متر 10-15-20 متر کیلوگرم 15 الی 20 میکرون تماس بگیرید
۳ سانتی متر 2.5 میلی متر 4 کیلو گرم 1 تا 4 متر 10-15-20 متر کیلوگرم 15 الی 20 میکرون تماس بگیرید
4 سانتی متر 2.8 میلی متر 1.65 کیلو گرم 1 تا 4 متر 10-15-20 متر کیلوگرم 15 الی 20 میکرون تماس بگیرید
4 سانتی متر 3 میلی متر 1.85 کیلو گرم 1 تا 4 متر 10-15-20 متر کیلوگرم 15 الی 20 میکرون تماس بگیرید
4 سانتی متر ۲.۲ میلی متر 2 کیلو گرم 1 تا 4 متر 10-15-20 متر کیلوگرم 15 الی 20 میکرون تماس بگیرید
4 سانتی متر ۲.۴ میلی متر 2.5 کیلو گرم 1 تا 4 متر 10-15-20 متر کیلوگرم 15 الی 20 میکرون تماس بگیرید
4 سانتی متر 2.5 میلی متر 3 کیلو گرم 1 تا 4 متر 10-15-20 متر کیلوگرم 15 الی 20 میکرون تماس بگیرید